centrum.hyrabostad-malmo.se: Bostad i Drottninggatan

Bostad i Drottninggatan

Längs med Rörsjökanalen i centrala Malmö sträcker sig Drottninggatan, vilken korsar Amiralsgatan österut och svänger sedan av norrut. Gatan är en mycket trafikerad genomfartsled. Av den anledningen är den inte särskilt lämpad för bostäder. Istället är flera verksamheter och institutioner belägna här, bland annat brandstationen och skatteverket.

Icon CO2 neutral website English transparent.png